Mermer - blistavi kamen


Reč mermer potiče od grčke reči "marmaron", odnosno "marmaros", što znači blistavi kamen. Mermer je metamorfna stena nastala od rekristalizovanih karbonatnih minerala, najčešće od krečnjaka i dolomita. Mineralni krečnjaci kao što su glina, mika, kvarc, pirit, gvožđe i grafit daju mu raznovrsnost boja. Metamorfni proces čini mermer kompaktnijim i manje poroznim. Najčešća i najznačajnija primena mermera je u građevinarstvu i vajarstvu.

Najpoznatija nalazišta mermera nalaze se na Apuanskim Alpima u Toskani, Italija. Najveće nalažište mermera u Srbiji je na Venčacu kod Aranđelovca i Zlatiborskom okrugu, u selima Skržuti, Sirogojno i Kalenić.

Njegova elegancija traje vekovima. Jedna od najlepših građevina sveta, Tadž Mahal, u potpunosti je isklesana od mermera. Mermer se nekada smatrao domom imućnih a danas je dostupan gotovo svima.